Kotorski spomenici

Druga knjiga kotorskih notara, god. 1329, 1332–1337.

Monumenta Catarensia
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Liber Notariorum Catarensium II. Annorum 1329, 1332–1337
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Godina izdanja:
Priređivač:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
664
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/gxqv
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI