Kotorski spomenici

Druga knjiga kotorskih notara, god. 1329, 1332–1337.
Monumenta Catarensia
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Liber Notariorum Catarensium II. Annorum 1329, 1332–1337
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Godina izdanja:
Priređivač:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
664
Bibliografska jedinica:

Kotorski spomenici, druga knjiga kotorskih notara, god. 1329, 1332–1337., Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1981.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/gxqv
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI