Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1920)

Zbornik dokumenata, Tom I; Vojna zaštita otadžbine, Knjiga treća

Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1918-1920)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Collection of Documents, Volume I; Military Protection Of The Fatherland, Book III
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Srpska akademija nauka i umetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
13
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
1036
ISBN:
978-86-7215-521-1 (ЦАНУ)
COBISS.CG-ID:
22145284
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/45cw
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI