Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca (1918–1920)

Zbornik dokumenata, Tom I; Vojna zaštita otadžbine, Knjiga prva

Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1918–1920)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Collection of Documents, Volume I; Military Protection of the Fatherland, Book I
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Srpska akademija nauka i umetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
6
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
778
ISBN:
978-86-7215-279-1
COBISS.CG-ID:
18777616
Bibliografska jedinica:

Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca (1918–1920) — Zbornik dokumenata, Tom I; Vojna zaštita otadžbine, Knjiga prva (odabrao Vlado Strugar; priredio Milić F. Petrović), Istorijski izvori, 6, Odjeljenje društvenih nauka, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/5ca6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI