Kras Nikšićkog polja i njegova hidrogeologija

Autor / Autori:
LE KARST DE NIKŠIĆKO POLJE ET SA HYDROGEOLOGIE
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
3
Broj knjige u odjeljenju:
3
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
208
Bibliografska jedinica:

Vladislav Vlahović, Kras Nikšićkog polja i njegova hidrogeologija, Posebna izdanja (monografije i studije), 3, Odjeljenje prirodnih nauka, 3, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1975.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/1sut
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI