Lalićeve pjesme i poeme u prvoj fazi stvaranja

Sveska 1–2

Lalić's Lyrical and Epic Poems in the First Stage of Creation
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Volume 1–2
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
163
Broj knjige u odjeljenju:
26
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
468
ISBN:
978-86-7215-492-4
COBISS.CG-ID:
16688132
Bibliografska jedinica:

Lalićeve pjesme i poeme u prvoj fazi stvaranja, Posebna izdanja (monografije i studije), 163, Odjeljenje humanističkih nauka, 26, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/aqx3
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI