Lavirinti čarobnog realizma Gabrijela Garsije Markesa

Autor / Autori:
LABYRINTHS OF MAGICAL REALISM OF GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
78
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
21
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
360
ISBN:
978-86-7215-267-8
COBISS.CG-ID:
17422608
Bibliografska jedinica:

Radomir V. Ivanović, Lavirinti čarobnog realizma Gabrijela Garsije Markesa, Posebna izdanja (monografije i studije), 78, Odjeljenje umjetnosti, 21, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/iuxv
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI