Lavirinti čarobnog realizma Gabrijela Garsije Markesa

Autor / Autori:
LABYRINTHS OF MAGICAL REALISM OF GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
78
Broj knjige u odjeljenju:
21
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
360
ISBN:
978-86-7215-267-8
COBISS.CG-ID:
17422608
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/iuxv
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI