Lažni car Šćepan Mali

Sabrana djela, kritičko izdanje, knjiga treća

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
3
Format:
11,5 x 20,5 cm
Broj strana:
424
ISBN:
978-86-7215-203-6
COBISS.CG-ID:
12498192
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ktav
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI