Lažni car Šćepan Mali

Sabrana djela, kritičko izdanje, knjiga treća
Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Priređivač:
Broj knjige u ediciji:
3
Odjeljenje:
Urednik:
Format:
11,5 x 20,5 cm
Broj strana:
424
ISBN:
978-86-7215-203-6
COBISS.CG-ID:
12498192
Bibliografska jedinica:

Petar II Petrović Njegoš: Lažni car Šćepan Mali , Kritička izdanja, 3, Odjeljenje umjetnosti, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2007.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/ktav
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI