Leksikon diplomatije Crne Gore

Lexicon of Diplomacy of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
2
Format:
22 x 26 cm
Broj strana:
636
ISBN:
978-86-7215-520-4
COBISS.CG-ID:
21986052
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/weo6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI