Leksikon likovne umjetnosti Crne Gore, A–M

Knjiga 1, Tom I

Lexicon of Fine Arts of Montenegro, A–M
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Book 1, Volume I
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
1
Format:
22 x 26 cm
Broj strana:
636
ISBN:
978-86-7215-513-6
COBISS.CG-ID:
20399620
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/0av3
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI