Leksikon likovne umjetnosti Crne Gore, N–Ž

Knjiga 1, Tom II

Lexicon of Fine Arts of Montenegro, N–Ž
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Book 1, Volume II
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
1
Format:
22 x 26 cm
Broj strana:
500
ISBN:
978-86-7215-514-3
COBISS.CG-ID:
20401412
Bibliografska jedinica:

Leksikon likovne umjetnosti Crne Gore, N–Ž, Leksikoni, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/fe8b
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI