Liječenje karcinoma debelog crijeva i odabrani radovi

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
6
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
400
Bibliografska jedinica:

Ljubomir Rašović, Liječenje karcinoma debelog crijeva i odabrani radovi, Posebni radovi, 6, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1986.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/qorx
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI