Likovne poetike članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Visual Poetics of the Members of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Priređivač:
Broj knjige u ediciji:
114
Broj knjige u odjeljenju:
33
Format:
21 x 27 cm
Broj strana:
376
ISBN:
978-86-7215-352-1
COBISS.CG-ID:
26464272
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/lcqg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI