Likovni umjetnici članovi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

The Painters and Sculptors Members of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
7
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
2
Format:
21 x 24 cm
Broj strana:
102
ISBN:
978-86-7215-280-7
COBISS.CG-ID:
18839568
Bibliografska jedinica:

Likovni umjetnici članovi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Katalozi, 7, Odjeljenje umjetnosti, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/hs65
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI