Limits to Sustainability

SUSTAINABILITY-VALUES-RESPONSIBILITY
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
60
ISBN:
978-963-08-1889-6
Bibliografska jedinica:

Limits to Sustainability, Ostala izdanja, Nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/v1pb
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI