Lirika Duklje

Izbor iz poezije

Autor / Autori:
Lyrics of Duklja
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Selected Poems
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
145
Broj knjige u odjeljenju:
38
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
732
ISBN:
978-86-7215-427-6
COBISS.CG-ID:
35898128
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/eytk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI