Luča Mikrokozma

Sabrana djela, kritičko izdanje, knjiga prva

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
1
Format:
11,5 x 20,5 cm
Broj strana:
526
ISBN:
86-7215-161-5
COBISS.CG-ID:
7925008
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/vttb
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI