Luča Mikrokozma

Sabrana djela, kritičko izdanje, knjiga prva
Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
1
Odjeljenje:
Urednik:
Format:
11,5 x 20,5 cm
Broj strana:
526
ISBN:
86-7215-161-5
COBISS.CG-ID:
7925008
Bibliografska jedinica:

Petar II Petrović Njegoš: Luča mikrokozma, Kritička izdanja, 1, Odjeljenje umjetnosti, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2004.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/vttb
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI