Luka Tomanović

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Narodni muzej Crne Gore, Cetinje
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
82
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
22
Urednik:
Format:
24 x 30 cm
Broj strana:
248
ISBN:
978-86-7215-263-0
COBISS.CG-ID:
17251344
Bibliografska jedinica:

Luka Tomanović, Posebna izdanja (monografije i studije), 80, Odjeljenje umjetnosti, 22, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/mieg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI