Luka Tomanović

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Narodni muzej Crne Gore, Cetinje
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
82
Broj knjige u odjeljenju:
22
Format:
24 x 30 cm
Broj strana:
248
ISBN:
978-86-7215-263-0
COBISS.CG-ID:
17251344
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/mieg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI