Medunski grad

Istorijsko-kastelološka studija

Autor / Autori:
City of Medun
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Historical and Castellological Study
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
91
Broj knjige u odjeljenju:
24
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
440
ISBN:
978-86-7215-295-1
COBISS.CG-ID:
20447760
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/7jyo
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI