Memoari jedne njemačke princeze

Memoiren einer deutschen Prinzessin
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Narodni muzej Crne Gore, Cetinje
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
153
Prevodilac:
Format:
19,5 x 27 cm
Broj strana:
216
ISBN:
978-86-7215-457-3 (CANU), 978-9940-45-008-3 (NMCG)
COBISS.CG-ID:
39070480
Bibliografska jedinica:

Milica Juta Petrović Njegoš, Memoari jednje njemačke princeze, Posebni radovi, 153, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/gndg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI