Milo Milunović

Autor / Autori:
Milo Milunović
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Srpska akademija nauka i umetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Urednik:
Format:
21 x 23 cm
Broj strana:
544
ISSN:
0586-4887
Bibliografska jedinica:

Ivana Simeonović Ćelić, Milo Milunović, Ostala izdanja, nenumerisano, Izdanja van odjeljenja, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1997.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/0h3c
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI