Milovan Đilas i socijalizam

Filozofsko istorijska razmatranja

Autor / Autori:
Milovan Djilas and the Socialism
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Philosophical and Historical Considerations
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
76
Broj knjige u odjeljenju:
21
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
588
ISBN:
978-86-7215-259-3
COBISS.CG-ID:
17143056
Bibliografska jedinica:

Dragutin Leković, Milovan Đilas i socijalizam, Posebna izdanja (monografije i studije), 76, Odjeljenje društvenih nauka, 21, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ywy3
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI