Molitvenik Đurđa Crnojevića 1495/96

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Centralna narodna biblioteka Republike Crne Gore „Đurđe Crnojević", Cetinje
Godina izdanja:
Priređivač:
Edicija:
Format:
14 x 20 cm
Broj strana:
428
ISBN:
86-7215-033-0
Bibliografska jedinica:

Molitvenik Đurđa Crnojevića 1495/96, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1993.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/k4oo
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI