Molitvenik Đurđa Crnojevića 1495/96

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Centralna narodna biblioteka Republike Crne Gore „Đurđe Crnojević", Cetinje
Godina izdanja:
Priređivač:
Format:
14 x 20 cm
Broj strana:
428
ISBN:
86-7215-033-0
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/k4oo
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI