Muzičke teme i portreti

Autor / Autori:
Les sujets musicaux et les portraits
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
15
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
4
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
196
Bibliografska jedinica:

Miloš Milošević, Muzičke teme i portreti, Posebna izdanja (monografije i studije), 15, Odjeljenje umjetnosti, 4, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1982.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/kfqt
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI