Najpoznatije ribe crnogorskog primorja

Autor / Autori:
The Most Common Fish Species of the Montenegrin Coast
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
58
Broj knjige u odjeljenju:
30
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
144
ISBN:
978-86-7215-198-5
COBISS.CG-ID:
11938832
Bibliografska jedinica:

Aleksandar Joksimović, Najpoznatije ribe crnogorskog primorja, Posebna izdanja (monografije i studije), 58, Odjeljenje prirodnih nauka, 30, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2007.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ht7h
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI