Naučna i narodna karstna terminologija Crne Gore

Autor / Autori:
Scientific and National Karst Terminology of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
84
Broj knjige u odjeljenju:
25
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
568
ISBN:
978-86-7215-276-0
COBISS.CG-ID:
18645776
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/a1zo
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI