Naučna misao akademika Branislava Šoškića

Scientific Thought of Academician Branislav Šoškić
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
288
ISBN:
86-7215-042-2
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/eff8
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

I ДИО: О СТВАРАЛАШТВУ И ЖИВОТУ АКАДЕМИКА БРАНИСЛАВА ШОШКИЋА

 1. Обрен Благојевић: ЖИВОТНИ ПУТ И НАУЧНО ДЈЕЛО АКАДЕМИКА БРАНИСЛАВА ШОШКИЋА
 2. Лазар Пејић: ЕКОНОМСКЕ ИДЕЈЕ АКАДЕМИКА ПРОФ. ДР БРАНИСЛАВА ШОШКИЋА
 3. Вера Пилић Ракић: ДОПРИНОС АКАДЕМИКА БРАНИСЛАВА ШОШКИЋА РАЗВОЈУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ И ЊЕНИХ ПОДСИСТЕМА
 4. Мило Марковић: ДОПРИНОС АКАДЕМИКА ШОШКИЋА РАЗВОЈУ ЕКОНОМСКЕ МИСЛИ (НАУКЕ)
 5. Миомир Јакшић: РАЗВОЈ МАКРОЕКОНОМИЈЕ И ДОПРИНОС АКАДЕМИКА ШОШКИЋА
 6. Катарина Станковић: АНТИДОГМАТСКИ ПРИСТУП АКАДЕМИКА ШОШКИЋА ЕКОНОМСКОЈ ТЕОРИЈИ И РЕШАВАЊУ САВРЕМЕНИХ ЕКОНОМСКИХ ПРОБЛЕМА
 7. Невенка Глишевић: ПОГЛЕДИ АКАДЕМИКА ШОШКИЋА НА ФЕНОМЕН ИНФЛАЦИЈЕ И АНТИ-ИНФЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

II ДИО: ИЗБОР ИЗ РАДОВА АКАДЕМИКА БРАНИСЛАВ А ШОШКИЋА

 1. Развој и проблеми савремене економске мисли
 2. Историјска специфичност и проблеми самоуправног привредног система
 3. Друпггвена и остали облици својине у нашој привреди
 4. Макроекономска политика у нашој привреди
 5. Економске функције државе у тржишној привреди
 6. Продуктивно запошљавање
 7. Три неопходне компоненте анти-инфлационог програма
 8. Трансформација својинских односа: основни проблеми и модели
 9. Наука и академије наука и умјетности у нашем друштву
 10. Теоријске основе економске цене образовања

III ДИО: БИБЛИОГРАФИЈА АКАДЕМИКА БРАНИСЛАВА ШОШКИЋА

 1. Марија Аџић: БИБЛИОГРАФИЈА АКАДЕМИКА БРАНИСЛАВА ШОШКИЋА (1953-1993)