Nauka i razvoj nauke u Crnoj Gori kroz vrijeme

Autor / Autori:
Science and development of science in Montenegro over time
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
72
Broj knjige u odjeljenju:
20
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
514
ISBN:
978-86-7215-277-7
COBISS.CG-ID:
18677776
Bibliografska jedinica:

Milica Kostić, Nauka i razvoj nauke u Crnoj Gori kroz vrijeme, Posebna izdanja (monografije i studije), 72, Odjeljenje društvenih nauka, 20, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/lqb5
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI