Ne Crna Gora „mikro država“ i zašto ne

Prilog raspravama o ulozi, funkcijama i odgovornosti država u savremenosti i sagledivoj budućnosti

Autor / Autori:
No Montenegro as a “micro state” and why not
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Contribution to discussion on the role, functions and responsibility of states in contemporarity and foreseeable future
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
106
Broj knjige u odjeljenju:
29
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
168
ISBN:
978-86-7215-330-9
COBISS.CG-ID:
2364673
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/s4xz
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI