Njegoš i italijanska kultura

Autor / Autori:
Njegoš and Italian Culture
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
169
Broj knjige u odjeljenju:
31
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
416
ISBN:
978-86-7215-505-1
COBISS.CG-ID:
19904772
Bibliografska jedinica:

Vesna Kilibarda, Njegoš i italijanska kultura, Posebna izdanja (monografije i studije), 169, Odjeljenje humanističkih nauka, 31, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/nq8d
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI