Njegoš. Njegošologija. Njegošolozi

Autor / Autori:
Njegoš. Njegošology. Njegošologists
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
10
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
272
ISBN:
978-86-7215-402-3
COBISS.CG-ID:
33303056
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/pi5c
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI