Nuclear Energy — Global Trends and Perspectives in South-East Europe

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Regionalna konferencija
Datum održavanja:
10–12. 05. 2011.
Broj knjige u ediciji:
108
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
190
ISBN:
978-86-7215-282-1
COBISS.CG-ID:
19058704
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/tgt9
Bibliografska jedinica:

Nuclear Energy — Global Trends and Perspectives in South-East Europe, Zbornici radova sa naučnih skupova, 108, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Scroll to Top