O istoričarima Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Pri­log isto­ri­ji isto­ri­o­gra­fi­je Cr­ne Go­re

Autor / Autori:
About the Historians of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Contribution to the History and Historiography of Montenegro
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
81
Broj knjige u odjeljenju:
23
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
462
ISBN:
978-86-7215-272-2
COBISS.CG-ID:
17776144
Bibliografska jedinica:

Miomir Dašić, O istoričarima Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Pri­log isto­ri­ji isto­ri­o­gra­fi­je Cr­ne Go­re, Posebna izdanja (monografije i studije), 81, Odjeljenje društvenih nauka, 23, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/yqvu
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI