O istoriji — metodološki ogledi

Autor / Autori:
About History — Methodological Experiments
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
27
Format:
17 x 24 cm
ISBN:
978-86-7215-448-1
COBISS.CG-ID:
38071312
Bibliografska jedinica:

Miomir Dašić, O istoriji — metodološki ogledi, Posebni radovi, 27, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/0obo
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI