Odabrani članci i rasprave

Autor / Autori:
Selected articles and discussions
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
492
Bibliografska jedinica:

Radosav Bošković, Odabrani članci i rasprave, Posebna izdanja (monografije i studije), 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1978.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/9wxj
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI