Odabrani radovi iz urologije

Autor / Autori:
Selected works from urology
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
10
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
368
ISBN:
86-7215-070-8
Bibliografska jedinica:

Dragutin P. Vukotić, Odabrani radovi iz urologije, Posebni radovi, 10, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1996.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/f1ph
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI