Odabrani radovi

Autor / Autori:
Selected works
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
17
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
304
ISBN:
86-7215-133-X
COBISS.CG-ID:
4715536
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/x18o
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI