Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru — Završna čitanja na Cetinju, Rijeci Crnojevića i u Parizu

Knjiga prva

Autor / Autori:
General Property Code for the Principality of Montenegro Final Readings in Cetinje, Rijeka Crnojevića and Paris
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Volume I
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
146
Broj knjige u odjeljenju:
40
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
856
ISBN:
978-86-7215-433-7 (knj. 1)
COBISS.CG-ID:
36588816
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/r5i8
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI