Otisak vremena

Stećci u Crnoj Gori

Autor / Autori:
The Imprint of Time
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Stećci in Montenegro
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Narodni muzej Crne Gore, Cetinje
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
15
Prevodilac:
Format:
23 x 26 cm
Broj strana:
184
ISBN:
978-86-7215-451-1
COBISS.CG-ID:
38641168
Bibliografska jedinica:

Burić, Anka, Otisak vremena — stećci u Crnoj Gori, Katalozi, 15, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, Narodni muzej Crne Gore, Cetinje, 2019.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/61kl
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI