Pećina Vranjaj

Preistorijsko stanište iznad Herceg-Novog

Autor / Autori:
Vranjaj Cave
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Prehistoric Habitation above Herceg-Novi
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
38
Broj knjige u odjeljenju:
10
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
136
ISBN:
86-7215-106-2
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/h17x
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI