Petar II Petrović Njegoš u svom vremenu

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
5
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
768
Bibliografska jedinica:

Jevto M. Milović, Petar II Petrović Njegoš u svom vremenu, Posebni radovi, 5, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1984.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/ki6n
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI