Pjesnički krugovi Stevana Raičkovića

Autor / Autori:
Stevan Raickovic's Poetic Circles
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
88
Broj knjige u odjeljenju:
26
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
368
ISBN:
978-86-7215-289-0
COBISS.CG-ID:
19785232
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/nqbi
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI