Pjevačka društva Crne Gore sa posebnim osvrtom na kud „Njegoš” — Cetinje

Autor / Autori:
Singing Companies of Montenegro with Special Review of Cultural Artistic Company Njegos
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
46
Broj knjige u odjeljenju:
13
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
330
ISBN:
86-7215-176-3
COBISS.CG-ID:
10327056
Bibliografska jedinica:

Dušan J. Martinović, Pjevačka društva Crne Gore sa posebnim osvrtom na kud „Njegoš” — Cetinje, Posebna izdanja (monografije i studije), 48, Odjeljenje društvenih nauka, 13, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2006.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/u35r
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI