Podgorica kroz prostor i vrijeme

Autor / Autori:
Podgorica Through Space and Time
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Glavni grad Podgorica
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
160
Broj knjige u odjeljenju:
25
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
222
ISBN:
978-86-7215-475-7 (CANU); 978-9940-9549-3-2 (Glavni grad Podgorica)
COBISS.CG-ID:
15023108
Bibliografska jedinica:

Igbala Šabović-Kerović, Podgorica kroz prostor i vrijeme, Posebna izdanja (monografije i studije), 160, Odjeljenje humanističkih nauka, 25, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2020.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/vcul
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI