Poetika „Gorskog vijenca”

Autor / Autori:
Поэтика „Горного венца“
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
264
ISBN:
86–7215–086–4
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/z84l
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI