Poetika Lalićeve trilogije

Lalić’s Trilogy Poetics
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
53
Broj knjige u odjeljenju:
12
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
272
ISBN:
978-86-7215-188-6
COBISS.CG-ID:
11103760
Bibliografska jedinica:

Tatjana Đurišić-Bečanović, Poetika Lalićeve trilogije, Posebna izdanja (monografije i studije), 53, Odjeljenje umjetnosti, 12, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2006.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/an38
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI