Poezija članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Poetry of Members of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Priređivač:
Broj knjige u ediciji:
148
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
39
Urednik:
Format:
19,5 x 27 cm
Broj strana:
440
ISBN:
978-86-7215-447-4
COBISS.CG-ID:
37162768
Bibliografska jedinica:

Poezija članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Posebna izdanja (monografije i studije), 148, Odjeljenje umjetnosti, 39, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/0bd1
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI