Pojmovna metafora kulturno srodnih pojmova

Autor / Autori:
Conceptual Metaphor of Culturally-Related Phenomena
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
129
Broj knjige u odjeljenju:
12
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
124
ISBN:
978­-86­-7215­-397­-2
COBISS.CG-ID:
32756240
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ji39
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI