Politička kultura

Autor / Autori:
Political Culture
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
93
Broj knjige u odjeljenju:
25
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
448
ISBN:
978-86-7215-298-2
COBISS.CG-ID:
20525840
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/rztg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI