Politička teorija anarhizma

Autor / Autori:
Political theory of anarchism
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
99
Broj knjige u odjeljenju:
28
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
202
ISBN:
978-86-7215-315-6
COBISS.CG-ID:
22008336
Bibliografska jedinica:

Radule Knežević, Politička teorija anarhizma, Posebna izdanja (monografije i studije), 99, Odjeljenje društvenih nauka, 28, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/vqrx
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI