Politička teorija anarhizma

Autor / Autori:
Political theory of anarchism
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
99
Broj knjige u odjeljenju:
28
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
202
ISBN:
978-86-7215-315-6
COBISS.CG-ID:
22008336
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/vqrx
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI