Politrauma — zanemarena bolest savremenog doba

Polytrauma — The Neglected Disease of Contemporary Age
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja: Odjeljenje umjetnosti
20. 09. 2019.
Broj knjige u ediciji:
155
Broj knjige u odjeljenju:
21
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
176
ISBN:
978-86-7215-479-5
COBISS.CG-ID:
15739140
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/myvk
Scroll to Top